Katrineholms Logistikcenter behöver ägartillskott

april 12, 2013 Fastigheter , Logistik , Produktion

Katrineholm rail point begär att ägarna skjuter till ytterligare 600 000 kronor till bolaget. Orsaken är att 2012 gått sämre än väntat skriver Katrineholms Kuriren.

Det är i ett brev till bolagets ägare som Katrineholm rail points styrelseordförande Anders Thörnström ber om ett aktieägartillskott på 600- 000 kronor.

Orsaken är att “den volymtillväxt som har estimerats för 2012 har uteblivit”.

– Förra året var ett träligt år. 2011 räknade vi med att 2012 skulle lyfta, men i stället såg vi hur godsvolymerna snarare minskade,

Orsaken är enligt Anders Thörnström den lågkonjunktur som drabbade stora delar av Europa.

Detta har fått till följd att Katrineholm rail points kapitaltillgång är ansträngd,

Sammanlagt vill bolaget att ytterligare 600 000 kronor skjuts till av ägarna, Katrineholms kommun, M4-gruppen och Svensk logistikpartner AB.

För Katrineholms kommuns del innebär det att 192- 000 kronor

Nivån på aktieägartillskottet baseras på vad som krävs och på en tidigare överenskommelse om hur mycket pengar ägarna maximalt ska skjuta till. Totalt har detta belopp satts till 3 miljoner kronor. Hittills har 2,4 miljoner betalats ut, vilket alltså gör att det återstår 600 000.

Om 2012 var ett dåligt år för Katrineholm rail point, så har Anders Thörnström goda förhoppningar för innevarande år. Transportföretaget Van Dieren planer att köra betydligt fler tåg till och från Katrineholm

En utökning från fem till sex tåg i veckan är enligt Anders Thörnström nära förestående. Dessutom finns det planer på ett godståg från Turkiet till Katrineholm.

Katrineholm rail point sköter driften av terminalen vid Katrineholms logistikcentrum.
 


Läs mer