Corem byter kontor i Stockholm mot logistik i Halmstad

april 15, 2013 Fastigheter , Logistik

Corem köper två fastigheter i Halmstad och säljer samtidigt en fastighet i centrala Stockholm. Transaktionerna genomförs som en bytesaffär med Estancia Fastigheter.

Corem förvärvar fastigheterna Fogden 5 och Fogden 6 i Halmstad. Fastigheterna omfattar totalt 30 000 kvadratmeter och består till största del av lager- och logistikytor. Fastigheterna är strategiskt belägna, nära motorvägen E 6/E 20 och fullt uthyrda med totalt 17 hyresgäster.

Förvärvet genomförs med bankfinansiering, Corems samtliga 1 387 388 återköpta stamaktier och 224 903 nyemitterade preferensaktier.

Corem har också avyttrat den centralt belägna kontorsfastigheten Barnhuset 15 i Stockholm. Fastigheten omfattar cirka 1 500 kvm med lokaltyper som inte sägs vara i linje med Corems strategi. Corems totala uthyrbara area uppgår efter förvärven till cirka 871 000 kvm.

– Det är glädjande att kunna genomföra förvärvet i Halmstad genom att använda våra återköpta aktier samt via nyemission av preferensaktier. Avyttringen av kontorsfastigheten i Stockholm City är en fortsättning av den renodling inom fastighetsbeståndet som vi kommunicerat tidigare. Transaktionerna ligger helt i linje med vår strategi där vi ökar fokus mot prioriterade fastighetstyper, säger Eva Landén, vd på Corem i ett pressmeddelande.


Läs mer