Karlshamns logistiksatsning ger nya 500 jobb

Karlshamns logistiksatsning ger nya 500 jobb

Karlshamns tågstation längs Blekinge kustbana ser idag inte mycket ut för världen. Men nu byggs stickspår till den nya kombiterminalen i Karlshamns hamn. Hamnen hoppas också att “Sydostlänken” blir verklighet, något som skulle gynna kombigodsflödet via Karlshamn. Foto Hilda Hultén

500 nya jobbtillfällen inom 4 år, de flesta inom logistikhantering. Det menar Karlshamns kommun att satsningen på en ny industri- och logistikpark i anslutning till hamnen skall ge.

Det 600 000 kvm stora området som nu exploateras i anslutning till Karlshamns hamn kommer att ge 500 nya jobbtillfällen inom 4 år. Det slår Karlshamns kommun fast.

– Det är lagerhantering och vissa ihopsättningsdelar. Den södra delen av området har inriktning mot process, industri och energi, så där kommer det att vara rena processjobb, sade Anders Wiberg, strategisk chef vid Karlshamns hamn till svt blekiongenytt under en rundvandring i hamnen i förra veckan.

Projektet går under namnet “Logistikposition Karlshamn” och drivs av kommunen, hamnen och fastighetsbolaget Brinova gemensamt. Den nya logistikparken ska locka till sig industriföretag och lagerverksamhet som har siktet inställt på östra Europa och ser de strategiska fördelarna i läget.

I ett första skede satsas 250 miljoner kronor i det nya logistikläget. De två första hyresgästerna bygger just nu lager i den nya logistikparken och intresset i industrin är stort. Karslhamns hamn förstärker bl a kajerna och förbereder för den nya kombiterminalen.

– Vi förstärker kajerna och har bl a beställt en ny kran för containerhantering som levereras i vinter. I slutet av året börjar den nya kombiterminalen byggas och nästa år är vi en fullvärdig containerhamn, berättar Karlshamns hamns vd Mats Olsson för Intelligent Logistik.

Enligt honom finns det möjligheter för hamnen att hitta nya containerflöden i det växande godsflödet mot Östeuropa, som väntas växa med 200 procent till 2050, mot 50 procent i syd- och västlig riktning.

– Men vi har idag också en stor hantering av olika typer av enhetsgods som visat intresse för att i stället hanteras med container, bland annat sågade trävaror, berättar Mats Olsson.

Järnvägen svag länk

Just nu förbereds för att bygga ca 500 meter stickspår till den nya kombiterminalen i hamnen från Blekinge kustbana, men än saknas viktig järnvägsinfrastruktur för att på allvar bygga kombitrafik till hamnen. Högt på önskelistan står naturligtvis sydostlänken, en järnvägsförbindelse från Älmhult via Olofström till Karlshamn.

– Sydostlänken skulle betyda jättemycket för oss och industrin i södra Sverige, dessutom skulle den hårt belastade Södra stambanan avlastas, menar Mats Olsson. 

Riksväg Karlshamn-Halmstad

Även i vägnätet saknas en del, även om det här händer mycket. Stora förbättringar pågår för att bygga bort de flaskhalsar som funnits på E22 mot Trelleborg. Nyligen togs också beslut om att uppgradera tvärleden mellan Karlshamn och Halmstad till riksväg, med namnet Riksväg 15. Vägen har redan förbättrats på flera ställen, och uppgraderingen till riksväg innebär att vägen, som idag har ett ental vägnummer, får enhetlig skyltning och höjd status vad gäller vägunderhåll. Omskyltningen planeras vara klar i början av nästa år.

– Nya riksväg 15 är en viktig förbättring av förbindelsen med västkusten, Göteborg, Oslo etc, som också förbättrar förbindelsen med de växande marknaderna på andra sidan Östersjön, kommenterar Mats Olsson.

Text: Hilda Hultén

Läs mer:

I kommande nummer av Intelligent Logistik som publiceras och distribueras med Dagens Industri fredagen den 21 september, kan du läsa en längre intervju med Mats Olsson och mer om Östersjöhamnarnas ökade strategiska betydelse för världshandeln.


Läs mer