Heta nordiska fastighetsmarknader

mars 13, 2013 Fastigheter , Forskning

Sverige, Danmark, Norge och Finland uppfattas fortfarande som säkra ekonomier – och fastighetsmarknaderna är intressanta för utländska investerare, visar en färsk rapport från Colliers.

Nordic Real Estate Review 2013 (kvartal 1) som Colliers International i Norden just utgivit ger status på de nordiska fastighetsmarknaderna.

De nordiska ländernas ekonomier är relativt stabila även om de naturligtvis har varit och är påverkade av den ekonomiska krisen i Europa och resten av världen. Alla fyra länder har haft minst ett år med negativ ekonomisk tillväxt, men 2012 var tillväxten försiktigt positiv i Danmark, Finland och Sverige medan tillväxten låg på 3 procent i Norge. Under 2013 förväntas en ekonomisk tillväxt på ca. 7,5 procent i Danmark, Sverige och Finland och endast ca. 3,3 procent i Norge.

Enligt Colliers har Sverige den absolut största och mest transparenta fastighetsmarknaden i Norden, vilket betyder att Sverige är det naturliga förstahandsvalet för utländska investerare.

I Danmark finns flera aktiva investorer från Norge och Sverige, av vilka några har etablerat lokala kontor i Danmark. I Norge och Finland är fastighetsmarknaden fortsatt dominerad av lokala investorer.

Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns kontor i Stockholm och Göteborg.

Länk till rapporten: Nordic Real Estate Review Q1 2013


Läs mer