Krisen i Sydeuropa slår mot svensk sysselsättning

mars 14, 2013 Forskning , Inköp , Produktion

Sysselsättningen i transportbranschen väntas minska enligt Manpowers senaste Arbetsmarknadsbarometer.

Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen förväntar sig en nedgång i sysselsättningen under kommande kvartal och sysselsättningstrenden har försvagats med fem procentjämfört med början av året.
Sysselsättningstrenden definieras i mätningen som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under andra kvartalet 2013 förväntar sig åtta procent av alla svenska arbetsgivare att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (89
procent) förutser en oförändrad sysselsättning.
Bland regionerna väntas ett uppsving i Skåne, medan en betydligt svagare efterfrågan på arbetskraft rapporteras från både Stor-Stockholm och Västsverige.

– Resultaten pekar på att sysselsättningen inom transport- och kommunikationssektorn påverkas negativt av osäkerhet inför händelseutvecklingen på stora exportmarknader främst i Europa, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige i en kommentar.
Norra Sverige fortsätter att förvänta sig en klart positiv arbetsmarknad.

Inköpschefsindex som för första gången på länge steg över 50-strecket
för februari, har ännu inte påverkat sysselsättningen positivt. Växande utbud av arbetskraft gör också att arbetslösheten ökar något i Sverige. Utmaningarna i den globala ekonomin och en allmän osäkerhet fortsätter att bidra till lägre sysselsättningsprognoser. En mer stabil global ekonomi och exportutsikter krävs innan arbetsmarknaden återhämtar sig.

Starkaste prognoserna globalt kommer från Brasilien, Taiwan, Turkiet och Indien medan de allra svagaste rapporterna i världen kommer från Italien, Spanien, Grekland och Holland. Italien och Spanien rapporterar sin svagaste kvartalsprognos någonsin.

Gösta Hultén
 


Läs mer