Falköping kan få ny virkesterminal

januari 19, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

Södra skog och Falköpings kommun tittart tillsammans på möjligheterna att bygga en ny, järnvägsansluten virkesterminal på Marjarps logistikområde i Falköping. Ambitionen är idriftsättning under 2012.

Södra Skog och Falköpings kommun har skrivit ett samarbetsavtal om att ta fram förutsättningar för etablerandet av en ny virkesterminal i Falköping. Terminalen ska placeras i direkt anslutning till den virkesterminal som Stora Enso/Sydved äger och driftar sedan mer än ett år på Marjarps logistikområde i Falköping. Eventuellt kan det också bli flisning på anläggningen.
I dagsläget arrenderar Södra Skog en mindre virkesterminal av Falköpings kommun i direkt anslutning till den befintliga kombiterminalen. I och med stora investeringar i Värö vill man nu gå ett steg längre och titta på förutsättningarna för en egen och större järnvägsansluten virkesterminal.
Södra Skog har ambitionen att kunna driftssätta en ny terminal under 2012.
Kommunens befintliga mindre virkesterminalen kommer vid en nybyggnation att kopplas till den befintliga kombiterminalen som idag arrenderas av TBN åkeri AB för att möjliggöra en expansion vad gäller vagnslast och container.

 


Läs mer