”Banavgifter slår hårt mot svensk industri”

januari 19, 2012 Åsikt , Logistik

DEBATT: Sverige har ett avståndshandikapp jämfört med företag på den europeiska marknaden, och höjda banavgifter slår hårt mot järnvägsoperatörer, åkerinäring och svensk industri, skriver Svenerik Eriksson Regionchef, Sveriges Åkeriföretag, Värmlandsåkarna i ett debattinlägg i NWT.

Det är inte bara järnvägsoperatörerna som lider av de höjda banavgifterna. Höjningarna drabbar hela den svenska transportnäringen och i förlängningen hela den svenska industrins konkurrenskraft, eftersom de som får betala för avgiftshöjningarna är slutkunden. Det slår Svenerik Eriksson, Regionchef för Sveriges Åkeriföretag, Värmlandsåkarna, fast i ett debattinlägg på nwt.se:

”Åkerinäringen vill erbjuda sina kunder effektiva transporter. Därför har många åkerier investerat i utrustning som gör det möjligt att kombinera det bästa med järnvägs- och lastbilstransporter. Tåg den långa sträckan och lastbil för inhämtning och distribution den korta sträckan i så kallade kombitransporter.
När nu höjda banavgifter får Cargonet, som kört godset de långa sträckorna, att hota med att lägga ned sin verksamhet får vi färre aktörer på arenan. Det gagnar varken konkurrensen, kvaliteten eller kunderna. En höjning av banavgifterna ger också fel signaler. Det går inte att styra transportköparnas val av transportmedel enbart genom olika avgifter.
Samtidigt vill oppositionen i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna att en ytterligare avgift/skatt på 14 kronor per mil ska införas. Alla dessa avgifter ska ju i slutänden betalas av den som köper våra varor.
Möjligheten till flexibla transporter i intelligenta logistiksystem är A och O för svenska företag med konkurrenter på den internationella marknaden. Vi har ett avståndshandikapp när vi jämför oss med företag på den europeiska marknaden. Det är dyrt nog att få ut svenska produkter i Europa och låt oss då inte skjuta oss i foten genom att göra dem ännu dyrare med att höja våra svenska transportkostnader.
 

Den svenska åkerinäringen är järnvägens största kund. Tåg är energisnålt och effektivt för långa transporter och det är inget självändamål för åkerinäringen att köra på gummihjul när godset kan transporteras på stålhjul. Vi ser det därför som djupt oroande att underhåll och reinvesteringar i det svenska järnvägsnätet är så eftersatt och att den ledande kombitransportören Cargonet hotar med att upphöra med trafiken.
 

Låt oss till sist göra en sak klar en gång för alla: det råder inget motsatsförhållande mellan landsvägens och järnvägens aktörer. Båda behövs och båda behöver varandra. Höjda banavgifter slår inte bara mot järnvägsoperatörerna. De slår också hårt mot svensk åkerinäring, svensk industri och arbetstillfällen.”

Svenerik Eriksson, Regionchef, Sveriges Åkeriföretag, Värmlandsåkarna
 

Länk till debattinlägget

 


Läs mer