Kristinehamn satsar på logistik

Kristinehamns kommun i Värmland satsar ca 50 miljoner på en ny multimodal terminal i hamnen. Den ska vara klar vid halvårsskiftet 2013 och ge ny skjuts åt Kristinehamn som logistikläge.

Av Gösta Hultén

– När arbetet är klart blir Kristinehamns hamn en multimodal hamn med plats för gods som
kan transporteras med både sjöfart, tåg och lastbil. Terminalen blir en omlastningsplats för
gods av alla kategorier, säger Conny Wolbe, samhällsplanerare i Kristinehanns kommun, med inriktning mot infrastruktur och logistik.

EU bidrar
2007 startade projektet att bygga om hamnen. Den totala investeringen är på över 50 miljoner kronor. 29 miljoner kommer från kommunen och 23 miljoner har EU bidragit med, via Tillväxtverket. Nu byggs terminalytorna ut med ytterligare 25 000 kvm vilket innebär utökade lagringsytor för bulk och containers, första spadtaget togs i somras.
– Kristinehamns läge är utomordentligt bra sett ur ett logistikperspektiv, med anslutningar till både Värmlandsbanan, Bergslagsbanan och som ändstation för Inlandsbanan via den nyligen elektrifierade sträckan Kristinehamn-Nykroppa.
Hamnen ingår i det interkommunala samarbetet Vänerhamn AB.
– Kristinehamns hamn är den vänerhamn som har det största industriella omlandet och bra infrastruktur för vidare distribution. Vi ligger vid E18 mellan Stockholm och Oslo ochvid riksväg 26, säger Conny Wolbe.

Gammalt malmexportcentrum
Kristinehamn har en lång historia som hamnstad. Hamnen här var centrum för Bergslagens järnexport från mitten på 1700-talet till mitten av 1800-talet. Förhoppningen är att Kristinehamn ska kunna återta en viktig roll som utskeppningshamn för allt från biobränsle till det framtida Ryaverket i Göteborg till sågade trävaror men även för containerhantering, industrivaror och material för gruvdriften.
– I dag pågår förberedelser för en relativt omfattande malmverksamhet i västra Bergslagen säger Conny Wolbe.

Slussarna begränsar
Begränsningen för Vänern är slussarna i Trollhättan, som är utdömda efter 2030. Brofrågor i Göteborg är också en viktig fråga men där handlar det mer om att garanteras öppningstillfällen. Prio ett för Göta Älv och Vänersjöfarten är att det så snart som möjligt kommer ett beslut om nybyggnad av slussar i Trollhättan.
– Med fastare tidtabeller där man undviker rusningstiderna, tror jag att det kommer att fungera alldeles utmärkt.
I kommunen har nu startats projektet Transportstaden som skissar upp visionen för Kristinehamn som ett viktigt regionalt logistikläge och med skogs och industriprodukter som bas.
 


Läs mer