DSVs jätteanläggning i Landskrona invigd

DSVs nya transport- och logistikcenter i Landskrona invigdes den 6 februari. Det var danske koncernchefen Jens Björn Andersen som klippte bandet till den nya anläggningen som redan är i full drift.

Logistikcentret stod färdigt i december 2012. I lokalerna samlas DSV Road, Air and Sea och Solutions. Anläggningen beräknas ha kostat ca 700 miljoner SEK.
– Det här är den största och mest sofistikerade anläggningen, inte bara i Norden utan i hela Europa, sa Jens Björn Andersen vid invigningen.
Även Torkel Strandberg, KS-ordförande i Landskronas berättade att kommunen och DSV haft ett gott samarbete sedan 2008, då byggbeslutet fattades.

Innan DSV beslutade att logistikcentret skulle placeras i Landskrona hade vi flera olika alternativ, bland annat Malmö och Helsingborg. Men de kunde inte tillhandahålla den stora och välbelägna markyta som man önskade.

Den totala byggnadsytan är 100 000 kvm, men detaljplan finns redan för att kunna utöka med ytterligare 50 000 kvadratmeter.

– Att vi har slagit samman våra två anläggningar i Malmö och Helsingborg, och flyttat dem till Landskrona innebär många fördelar, både personal- och produktionsmässigt. Runt 700 lastbilar avgår och anländer härifrån varje dag. Det är 10 till 15 procent färre än tidigare med samma godsmängd är densamma,sa vd Magnus Malmquist tidigare i en intervju med Intelligent Logistik.

Kontorsdelen är Green Building-certifierad. Det innebär att energiförbrukningen är minst 25 procent lägre än standard. Redan nu är anläggningen i full drift och tack vare möjligheterna till att expandera kan verksamheten i Landskrona växa.
Fastigheten ägs av det svenska fastighetsbolaget Hemfosa.

Gösta Hultén