Ny näringslivsgrupp debatterar mälarsjöfart

februari 8, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Logistik , Transport

I ett debattinlägg på vlt.se med rubriken ”Mälarsjöfarten måste utvecklas” skriver en rad intressenter ur den nystartade näringslivsgruppen Mälarlogistik att mälarsjöfarten behövs för tillväxten och näringslivets godstransporter.

Sjöfarten på Mälaren har en outnyttjad kapacitet som behövs för att avlasta väg- och järnvägssystemen. Det skriver 14 debattörer i ett debattinlägg på vlt.se i veckan.

Debattörerna är representanter ur den nya näringslivsgruppen Mälarlogistik, ett samarbete mellan handelskammaren Mälardalen och en rad företag i regionen. I gruppen ingår både transportköpare och transportörer.

”Genom att arbeta för förbättrade möjligheter att transportera gods till och från regionen på sjön, bidrar vi till utvecklingen av sjöfarten som ett kompletterande transportslag. Och stärker näringslivet i regionen.” skriver gruppen i inlägget.

Gruppen efterfrågar en svensk satsning på inrikessjöfart lik den som pågår i stora delar av Europa. De efterfrågar också en översyn av avgiftssystemet för sjötransporter.
”… medan andra trafikslag subventioneras, förutsätts sjöfarten bära sina egna kostnader. I dag betalar fartygen förutom hamnavgifter och farledsavgifter även lotsavgifter som blir särskilt dyra vid en lång insegling i Mälaren.” skriver interessegruppen vidare.

Läs hela debattinlägget här:

 


Läs mer