DHL satsar på läkemedelslogistik

DHL Suply Chain satsar inom Life Sciences & Healthcare och bygger en ny 56 000 kvm stor distributionscentral för biovetenskap och hälsoprodukter i Indien.

DHL Supply Chain öppnar ett nytt distributionscentrum, DC, för biovetenskaps- och hälsovårdsbranschen i Mumbai, Indien. Anläggningen ligger i ett nybyggt, 56 000 kvadratmeter stort centrallager, som vänder sig till olika kundgrupper, och svarar mot den snabbt växande biovetenskapsbranschens behov på en av världens viktigaste tillväxtmarknader för Life Science & Healthcare.
– Life Sciences & Healthcare är en nyckelbransch för DHL Supply Chain i Indien, från vårt nya DC i Mumbai har vi kapacitet att distribuera till grossister, apotek och sjukhus allt efter kundernas önskemål”, kommenterar Vikas Anand, produktionschef på DHL Supply Chain i Indien.

Indien strategiskt viktigt
Den nya DCn ska erbjuda tillverkare av läkemedelsprodukter klassiska tredjepartslogistiktjänster, från orderhantering till lagerhållning och distribution. Tjänsterna är anpassade för de krav som läkemedels- och medicinteknikbranschen ställer med specifika lösningar som senareläggning, logistik för klinisk prövning och flöden från order till betalning. Anläggningen utnyttjar grön teknik som LED-belysning och vinddriven ventilation.
Satsningen på Indien är strategiskt viktig för DHL, kring 2015 och därefter väntas Indien, Kina och andra tillväxtmarknader vara de främsta tillväxtmotorerna inom läkemedel och medicinteknik. Totalt driver DHL drygt 150 Life Science-anläggningar på olika håll i världen.
– Vi investerar stort på marknader med växande betydelse. Med centrallagret och vår nya plattform vidareutvecklar vi DHLs globala strategi med de specialiserade tjänster som våra kunder efterfrågar, kommenterar Angelos Orfanos, globalt ansvarig för kundlösningar och innovation inom DHL Life Sciences & Healthcare.

Snabbväxande läkemedelsmarknad
Marknaden för läkemedel värderades till 730 miljarder euro 2010 och beräknas växa med 5-8 procent till 2015. Även medicinteknik uppvisar liknande tillväxttal, med ett marknadsvärde på 200 miljarder euro. Tillväxtmarknaderna beräknas bidra med omkring 75 procent av världens försäljningsökning av läkemedel till 2015.
Enligt IMS Research väntas Indiens placering bland läkemedelsmarknaderna stiga från 12e till 8e plats mellan 2010 och 2015. Under samma period beräknas marknadens andel av USAs läkemedelsutgifter öka från 4 procent till 8 procent.
 


Läs mer