Corem säljer logistik för 4 miljarder

juni 4, 2019 Fastigheter
Corem säljer logistik för 4 miljarder

Eva Landén, vd Corem. Foto: Corem.

Corem har idag tecknat avtal om att sälja en portfölj om 30 fastigheter till Onyx Sweden, ett bolag som kontrolleras av Blackstone Group International Partners LLP.

– Genom försäljningen renodlar vi vår fastighetsportfölj geografiskt. Den strategi vi arbetat utifrån sedan bolaget startade visar sig framgångsrik när vi nu kan avyttra en väl sammansatt portfölj till en ny logistikaktör. Corem får ett tydligare fokus i sin fastighetsportfölj, i linje med tidigare kommunicerad strategi, och skapar samtidigt mycket goda finansiella möjligheter för framtida intressanta investeringar, kommenterar Eva Landén, vd på Corem.

Fastigheterna utgörs till merparten av lager/logistikanläggningar och är belägna på 13 orter i Sverige. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 500 000 kvm, ett årligt hyresvärde om cirka 309 mkr och en uthyrningsgrad om 88 procent.

Affären görs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 4, 2 miljarder SEK före avdrag för uppskjuten skatt. Frånträde är planerat till den 5 juli 2019. Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.

De orter som Corem lämnar genom försäljningen är Tranås, Falun, Gävle, Västerås, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Uppsala, Katrineholm och Kumla.

Efter affären uppgår andelen av fastighetsportföljen som är belägen i Region Stockholm till cirka 56 procent, 22 procent i Region Väst och 14 procent i Region Syd. Utifrån redovisade siffror per 31 mars 2019 innebär försäljningen även att Corems justerade soliditet ökar till 53 procent från 39 procent samtidigt som belåningsgraden minskar till 35 procent jämfört med 54 procent.