Klart för Biltemas lagerexpansion i Halmstad

juni 5, 2019 Fastigheter , Lager , Logistiklägen

Biltema expanderar kraftigt. Målet är att fördubbla antalet varuhus de kommande åren. Därför byggs nu lagerverksamheten i Halmstad ut. Det blir därmed en av Nordens största lagerverksamheter.

– Vi börjar nu bygga ett nytt lager på 85.000 kvadratmeter. Det blir vår i särklass största lagerbyggnad. Totalt kommer hela vår lageryta att bli 350.000 kvadratmeter, kommenterar Bjarne Sandberg, vd för Biltema Logistics, som ansvarar för lagret.

Byggprojektet inleds under sommaren. Det nya lagret beräknas vara klart under 2021.

– Utöver detta vill vi bygga ut befintliga lager i hamnområdet. Detta för att klara ökningen av gods som kommer med båt. Men detta beror till stor del hur det går i förhandlingar med kommunen, fortsätter Bjarne Sandberg

Fokus på det nya lagret är att det skall vara effektivt och miljöanpassat.

– Miljöfrågan är central för oss. Därför kör vi dagligen vårt stora Biltema-tåg till framförallt de norska varuhusen. Nyligen började vi dessutom skeppa produkter via fartyg till våra finska varuhus. Vi hoppas nu att svenska politiker och myndigheter skärper sig så att vi kan använda mer tåg och båt till våra svenska varuhus. Men det går dessvärre trögt i Sverige, kommenterar Bjarne Sandberg.