Corem köper i Göteborg

oktober 30, 2012 Fastigheter , Inköp , Logistiklägen

Corem Property Group utökar sitt fastighetsbestånd i Region Väst genom förvärv av en fastighet i Mölnlycke. Håkan Engstam på Corem ser en stor efterfrågan på logistikfastigheter och vill öka innehavet ibland annat region väst och öresundsregionen.

Av Gösta Hultén

Till fastigheten i Mölnlycke hör fyra byggnader varav den senaste färdigställdes i augusti 2012. Byggnaderna har en uthyrbar area om 18 500 kvm, varav 17 000 kvm är lagerytor.
Fastigheten är fullt uthyrd till sex hyresgäster med kontrakt på i genomsnitt 5 år. Fastigheten ligger längs riksväg 40 mot Borås och Landvetter flygplats och passar väl in i Corems övriga bestånd i Region Väst. Priset uppgår till 167 miljoner kronor. Fastigheten förvärvas i bolagsform med tillträde i november 2012.

Vill öka i Öresund
Corems totala uthyrbara area uppgår efter köpet totalt till 849 625 kvm.
Av dessa återfinns 30 procent i Stockholm, 25 procent i och norr om Mälardalen, 18 procent i Väst, 18 procent i Småland och 9 procent i Öresundsområdet.
– Genom köpet stärker vi vår etablering i Göteborgsregionen och skapar en större och bättre förvaltningsenhet för Corem Region Väst. Läget, mellan Landvetter och Göteborgs city är ett av de mest intressanta och expansiva för lager/logistik i regionen just nu, kommenterar Eva Landén, vd på Corem.
– Efterfrågan på logistikytor är fortfarande mycket stor, särskilt i Stockholm där vi är starka. Men vi vill gärna också öka våra innehav i region väst och Öresund säger Håkan Engstam, vice vd och transaktionschef till Intelligent Logistik.

Stor vakans i Lammhult
Den enda större vakansen i Corems bestånd av logistikfastigheter idag är KFs och Biltemas fd lager i Lammhult norr om Växjö. Det är ett modernt lager på 22 000 kvm med direkt järnvägsanslutning och med ett läge vid riksväg 30, mellan de starka logistiklägena Jönköping och Växjö.
 


Läs mer