Göteborgs containervolymer oväntat bra

oktober 30, 2012 Logistik , Produktion , Transport

Trots oron i världsekonomin ökade containerhandeln via Göteborgs Hamn något under årets tredje kvartal. Rullande last (roro) minskar däremot något och värst ser det ut för bilar.

Sverige är ett sjöfartsberoende land – 90 procent av all import och export fraktas med fartyg. Cirka en tredjedel av detta passerar Göteborgs hamn.
– Eftersom vi hanterar en så stor del av Sveriges utrikeshandel märker vi tydligt och tidigt av svängningar i ekonomin. Att containerhandeln höll i sig så bra under tredje kvartalet var något oväntat med tanke på rådande världskonjunktur, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Totalt skeppades 226 000 containrar* under tredje kvartalet, vilket är fyra procent mer än motsvarande period 2011. Tillväxten januari–september är dock något lägre – plus två procent. Vanliga exportvaror i containrar är papper, trävaror, industrikomponenter och stål medan importen består i stort sett av allt vi konsumerar i Sverige.

Plus för energihamnen
Varje år anlöper 2 500 tankfartyg Göteborgs Hamn och hälften av Sveriges råoljeimport tas in här. Under tredje kvartalet hanterades 6,1 miljoner ton olja, diesel, etanol, asfalt och andra produkter – upp 30 procent jämfört med 2011 och nytt kvartalsrekord. Uppgången beror främst på ökade volymer i raffinaderierna, och en raffinerad produkt som ökat särskilt mycket är diesel.

Rullande last minskar
För rullande last (roro), exempelvis lastbilstrailar, minskade volymerna med fyra procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Rorofartygen går till eller från länder inom Europa, och trafiken påverkas negativt av den svaga ekonomiska utvecklingen här. Totalt skeppades 127 000 roro-enheter under perioden.
Bilar minskade mest av alla godsslag. Under perioden skeppades 30 000 bilar via Göteborgs Hamn jämfört med 45 000 tredje kvartalet förra året. Tappet gäller både bilfrakter inom Europa och till andra världsdelar och omfattar såväl import som export. Minskad export av volvobilar är en del av förklaringen till nedgången.

Pendlar ökar
En mycket positiv utveckling under tredje kvartalet är att järnvägstransporterna till och från hamnen ökade med hela 10 procent jämfört med motsvarande period förra året. Tågtrafiken till och från hamnen ersätter nu cirka 700 lastbilar varje dag.
– Det finns nu 26 tågpendlar med dagliga avgångar. Den senaste i raden startades i september och går till Stockholm-Årsta, säger Magnus Kårestedt.


Läs mer