Catena växer och rekryterar

april 24, 2018 Arbetsmarknad , Fastigheter , Logistik

Annie Nyblom, Catena. Foto: Catena.

I december 2017 köpte Catena fem logistikfastigheter till ett värde av 1,1 miljarder. Ett resultat av tillväxten är att David Silvesjö tillträder som finanscontroller i bolaget och Annie Nyblom som Kommunikationsansvarig. 

– Vi växer och intresset för effektiva logistikfastigheter som stöttar nya handelsmönster ökar ständigt från investerare. Med Annie och David ombord kan vi bättre möta deras behov och ytterligare tydliggöra vårt erbjudande för såväl befintliga som för framtida ägare och kunder, kommenterar Catenas VD Benny Thögersen.

David Silvesjö, Catena. Foto: Catena.

David Silvesjö kommer närmast från en roll som Finance manager på Heimstaden AB och har innan dess en varierande bakgrund inom bank/investmentbanksektorn.

Annie Nyblom har en bred kommunikatörsbakgrund från bland annat Studentlitteratur och Helsingborgshem, hennes roll på Catena omfattar både kommunikation och IR samt marknadsföring.