Kilenkrysset köper in sig i Catena

december 18, 2017 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik

Catena förvärvar och tillträder fem logistikfastigheter till ett värde av 1,1 miljarder. Köpeskillingen betalas delvis via 1 678 017 nyemitterade Catena-aktier och Kilenkrysset blir därmed en av de fem största aktieägarna i Catena.

– Det finns några personer jag ser upp till inom svenskt näringsliv – två av dem är Erik Paulsson och Gustaf Hermelin. Erik och Gustaf har en beundransvärd historia av att utveckla inte bara fastigheter utan även hela stadsdelar, och de delar samtidigt Kilenkryssets affärskultur och värdegrund. Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, och dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer, kommenterar  Jan Persson, styrelseordförande i Kilenkrysset.

Catena förvärvar fem fastigheter i Stockholmsregionen till ett underliggande fastighetsvärde om 1 104 mkr. Fastigheterna är samtliga belägna i Stockholmregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 91,5 tkvm, ett hyresvärde om 57 mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid på 9,6 år.

Eskilstuna Källstalöt 1:6 och 1:7 är ett logistiklager med en uthyrningsbar yta om 32.200 kvm med Volvo som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr.

Enköping Stenvreten 8:33 är ett fryslager med en uthyrningsbar yta om 10 876 kvm med Coop som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 mkr.

Sigtuna Rosersberg 11:81 är ett distributionslager med en uthyrningsbar yta om 22 605 kvm med Samdistribution som hyresgäst och med ett hyresvärde om 15,2 Mkr.

Sigtuna Rosersberg 11:116 är ett logistiklager med uthyrningsbar yta om 10 072 kvm med Stena Recycling som hyresgäst och ett om hyresvärde 9,6 Mkr.

Norrköping Statorn 31 är ett logistiklager med en uthyrningsbar yta om 15 708 kvm, varav 2 281 kvm vakant. Hyresgäster är Ocay och Strukton Rail och fastigheten har ett hyresvärde fullt uthyrd om 6,9 Mkr.

På fastigheterna finns ytterligare byggbar mark i storleksordningen om cirka 150 000 kvm.

– Förvärvet stärker positionen i Mälardalen med, för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktigt och stark ägare med stor fastighetskompetens, kommenterar Gustaf Hermelin, styrelseordförande i Catena.

Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffärer och köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 608 miljoner kronor, varav 250 erläggs i form av reverser vilka säljarna enligt avtalet överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena. I övrigt finansieras förvärvet initialt via egen kassa.


Läs mer