Årets trender inom rekrytering kartlagda

april 24, 2018 Arbetsmarknad , IT/Teknik

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har gjort sin årliga trendspaning inom området fördomsfri rekrytering. Några av trenderna är kandidattransparens, neurodiversity, ålderism, inkludering och fördomsfulla AI algoritmer. 

Totalt lyfter företaget fram nio rekryterings- och jobbsökartrender 2018. Nedan presenterar alla rekryteringstrender i kort sammanfattning.

Trend 1: Platsannonsens arbetsbeskrivning utmanas
Det sker stora förändringar på arbetsmarknaden. Yrken förändras snabbt och nya kompetenser efterfrågas. Det innebär att företag måste börja rekrytera utanför sin bekvämlighetszon och arbeta med ”re-skilling” – omskolning av egen personal. För att lyckas börjar nu företag ta bort den klassiska arbetsbeskrivningen i platsannonser till förmån för resultatbaserade annonser. Istället för att lyfta upp vad kandidaten ska kunna är det direkt fokus på utvecklingsmöjligheterna inom rollen, hur kandidaten kan påverka sin presentation, vilka KPI:er hen kommer mätas på, och hur kandidaten kommer att påverka företagets framgång.

Trend 2: Diskriminerande rekryteringsmarknadsföring
Sponsrade platsannonser i sociala medier blir allt vanligare då det är enkelt att rikta en annons mot en specifik målgrupp. Men här finns många fällor då företag omedvetet, och tyvärr ibland medvetet, diskriminerar genom att exkludera vissa målgrupper från att se dessa annonser. Nyligen blev T-Mobile, Amazon och Cox Communications tillsammans med Facebook stämda för åldersdiskriminering efter att de satt åldersgränser på sina Facebookannonser. Gränser som innebar att de exkluderade personer över 38 år från att se platsannonsen och därmed möjligheten att söka jobb på de populära företagen. Det här sker också varje dag i Sverige och det är nog bara en tidsfråga innan DO uppmärksammar fenomenet.

Trend 3: Transparens mot jobbsökare
Den här trenden handlar om att öka transparensen mot dagens viktigaste kund på arbetsmarknaden – jobbsökaren. Det handlar om transparens i ansökningsprocessen, i kommunikationen, i urvalet och kring lönen. Mer och mer av jobbsökandet sker på kandidaters villkor och för att lyckas behöver man bjuda dem på en transparent konsumentupplevelse online och samtidigt skapa delaktighet. Ett sätt är att bjuda in de sökande i processen så att de kan följa sin ansökan live och i realtid. En annan är att publicera information om t.ex. lön, något som kommer bli en allt starkare trend då tex Google Jobs rankar sina sökresultat efter det.

Trend 4: Neurodiversity – neurologisk mångfald
En av årets hetaste trender inom mångfald är Neurodiversity, eller på svenska neurologisk mångfald. Här ser företag en möjlighet att anställa människor som naturligt tänker annorlunda, ifrågasätter status quo och dagligen löser problem på nya sätt. Främst handlar det om individer med ADHD och högfunktionell autism (tidigare kallat Aspberger) inom områden där det råder kompetensbrist. För företag handlar det om att inte välja bort individer som inte passar in i normen.

Samtliga rekryteringstrender finns i sin helhet finns här.


Läs mer