Catena miljardsatsar på nytt logistikcenter i Örebro

Catena miljardsatsar på nytt logistikcenter i Örebro
720 000 kvm mark i Törsjö ska exploateras till Örebros nya logistikcenter. Foto Örebroporten.

720 000 kvm mark i Törsjö ska exploateras till Örebros nya logistikcenter. Foto Örebroporten.

 

Runt två miljarder kronor ska satsas på ett nytt logistikcentrum i Törsjö sydväst om Örebro, genom nyastartade Törsjö Logistik, som ägs av Catena, Örebroporten och Lokalhusman.

Det är kommunens fastighetsbolag Örebroporten som, tillsammans med Catena och Lokalhusman i Örebro köpt 720 000 kvadratmeter “förstklassig logistikmark” söder om Marieberg i Örebro kommun. Marken  ägs idag av den privata markägaren Leif Carlsson, som även är ägare till Lokalhusman. Förvärvet förläggs i ett gemensamt bolag vid namn Törsjö Logistik AB som parterna äger med en tredjedel vardera. Alla tre har i inledningsfasen investerat cirka nio miljoner i det gemensamma bolaget.

 

Kommunen lämnar innan exploatering

Jeanette Berggren, vd Örebroporten.

Vi ska vara med och hjälpa till där vi kan göra nytta och det är i att påskynda och underlätta detaljplaneprocessen, säger Jeanette Berggren, vd Örebroporten.

I höst påbörjas arbetet med en detaljplan för området och förhoppningen är att den ska vara klar våren 2019. Kommunägda Örebroporten kommer dock att lämna bolaget innan byggnationen drar igång.

– Vi ska vara med och hjälpa till där vi kan göra nytta och det är i att påskynda och underlätta detaljplaneprocessen. Sedan kommer vi att dra oss ur och få tillbaka de pengar vi investerat, säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten.

– Därefter räknar vi med att marknadskrafterna sköter exploateringen bäst själva.

Hur stor logistikyta som kommer att kunna byggas är inte klart, men en generell tumregel är att ungefär hälften av markytan kan bebyggas – alltså gissningsvis omkring 350 000 kvm logistikyta.

– Det går inte att säga innan detaljplanen är klar, men vi kommer se till att markytan utnyttjas på bästa möjliga sätt i planen. Men det blir åtminstone möjligt att bygga ett par hundra tusen kvadratmeter.

– Vi planerar också för en ny kombiterminal, området ligger dikt an mot järnvägen och med närhet till E20 och flygplats, så läget är utmärkt för kombitrafik och logistik, säger Jeanette Berggren.

 

Investerar två miljarder

Örebroregionen har medvind för sin logistik och hamnade tack vare flera nyetableringar under de senaste åren tvåa på Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2016. Något man gärna lyfter fram.

– Örebro och regionen är redan idag Sveriges näst starkaste logistikområde. Genom denna storsatsning förstärker vi vår position, kommenterar Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och styrelseordförande för Örebroporten.

Catena beräknar att vid full utbyggnad av området kommer investeringen i Törsjö Logistik AB uppgå till omkring två miljarder SEK. Bland planerna för området finns satsningar på e-handelslogistik.

– Vi tror mycket på Örebro som logistikcenter därför har vi långsiktiga planer att utifrån vårt befintliga bestånd av godsterminal och logistiklager utveckla en helhet med citylogistik, e-handel och kombiterminal. Vi bygger vidare på det sedan tidigare väl etablerade lokala samarbetet, säger Catenas vd Gustaf Hermelin i en kommentar.

Av Hilda Hultén


Läs mer