Nytt transportavtal i hamn

maj 27, 2016 Arbetsmarknad , Sjöfart , Transport

Igår eftermiddag godtogs medlarnas bud av både Svenska Transportarbetareförbundet och motparten Sveriges Hamnar och veckor av hot om stridsåtgärder för hamnarbetarna är över.

Det innebär att ett nytt hamn- och stuveriavtal nu är tecknat – och att Transports tidigare varsel om stridsåtgärder dras tillbaka.

Det nya avtalet löper på 13 månader, 1 april 2016–30 april 2017 och innebär bland annat ökad anställningstrygghet för ”blixtarna”, den extrainkallade personalen vars garanterade arbetstid höjs från tre till fyra timmar.En arbetsgrupp sätts också in för att ytterligare undersöka hur man kan förbättra blixtarnas arbetssituation.

Avtalet och ger också en lönehöjning på 641 kr i månaden, och centrala och lokala tillägg (såsom OB, skifttillägg, ansvarstillägg etc.) räknas upp med 2,28 %.

– Löneökningen är acceptabel med tanke på hur det sett ut för övriga avtal. Men det verkligt positiva är att vi åstadkommit en förbättring i blixtarnas anställningstrygghet, kommenterar Transports avtalsansvarige ombudsman Peter Winsten, som är nöjd med överenskommelsen.

– Vi har slagits för den extra timmen och det känns bra att den är säkrad. Det betyder ett första steg i rätt riktning. Nu har vi förhoppningar på att arbetsgruppen om blixtarnas situation kan resultera i ytterligare steg.


Läs mer