Catena köper mark och bygger för logistik i Katrineholm

mars 19, 2015 Fastigheter , Lager , Logistiklägen

Catena köper resterande 49 procent av aktierna i ett bolag som idag samägs med Katrineholms kommun, och får samtidigt grönt ljus för nyproduktion av två logistiklager i Katrineholm.

Bolaget har överenskommit med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel på, 49 procent, av det samägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB för 6 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av beslut från Katrineholms kommunfullmäktige.

Vid förvärvet har avtal tecknats om köp av mark via fastighetsreglering mellan Logistikposition Katrineholm AB och Katrineholms Kommun. Bolaget förvärvar 75 000 kvm mark med äganderätt intill befintliga fastigheter Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen är 7,8 miljoner kronor skriver man i ett pressmeddelande.

Det öppnar för en nyproduktion av två centralt belägna logistik/lagerfastigheter med goda kommunikationer för både bil och järnväg. Uppförandet av det första logistiklagret om 10 000 kvm påbörjas under 2015 med inflyttning under 2016.

– Vi noterar en stark ökning av godsflöden till och från kombiterminalen i Katrineholm, och därmed ett ökat behov av moderna logistikfastigheter. Förvärven stärker vår position i Katrineholm och ger oss utrymme att växa inför framtida etableringar. Det goda samarbetet vi har med Katrineholms Kommun kommer att fortsätta under andra former efter att vi avslutat vårt samägande i Logistikposition Katrineholm AB, säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För kommunen som satsat hårt för att etablera sig som ett logistikläge kommer köpet som en lättnad. Holländska van Heiken är det järnvägsbolag som främst satsat på mer gods från kontinenten via Katrineholm.