Bristande underhåll hotar stänga viktiga järnvägar

mars 19, 2015 Åsikt , Infrastruktur , Transport

Regeringen vill prioritera transporter på järnväg, men nu hotas viktiga godsstråk av stängning, p g a bristande underhåll. Det skriver Skogsindustriernas tidning Skog & Industri.

Ett flertal viktiga godsstråk för basindustrin kan stängas akut av säkerhetsskäl de närmaste åren på grund av bristande underhållet på sträckningarna. Det gäller exempelvis norra Ådalsbanan i Ångermanland.
– Snart är vi vid en punkt där flera av godsets banor kommer att stängas akut på grund av säkerhetsrisker, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna till Skog & Industri.
Norra Ådalsbanan är en bansträckning som vid vårens tjällossning kan bli nödvändig att stänga. Den fem mil långa bansträckningen utmed Ångermanälven, från Långsele söderut till Väster Aspby, är viktig för transporter för flera basindustrier och har inte renoverats grundligt sedan 1950-talet.
Stoppen kan dessutom bryta mot järnvägsförordningen och slår hårt mot basindustrin.
Trafikverket bekräftar att underhållsskulden för många av godsstråken är så stora att det skapar problem att upprätthålla trafiken enligt järnvägsförordningen. I den tolvåriga nationella planen för transportsystemet som antagits av riksdagen är många godsstråk nedprioriterade. Först kommer storstadsregionerna, därefter stambanorna plus malmbanan, och först i tredje hand kommer övriga stråk där flera viktiga bansträckningar för basindustrin ingår.
Upprördheten är stor inom många delar av basindustrin efter att Trafikverket med hänvisning till förändrade budgetvillkor stoppat ett planerat spårbyte på den hårt trafikerade sträckan Boden–Bastuträsk, som är en del av stambanan genom övre Norrland.
– Det är inte vilken liten bana som helst utan godsstråket mellan norra Sverige och övriga landet, säger Green Cargos vd Jan Kilström till Skog & Industri. Trafikverkets löftesbrott kan driva järnvägsgods ut på vägarna och i förlängningen hota investeringar och sysselsättning i Sverige.