Catena bygger ut i Rosersberg

juni 18, 2019 Fastigheter , Logistik

Catena investerar totalt 65 mkr i fastigheten Rosersberg 11:81 som byggs ut med 7 500 kvm. På så sätt skapas ytterligare lager- och logistikyta för tredjepartslogistikföretaget Speed Logistics, som är hyresgäst.

Efter investeringen som även innefattar modernisering av befintliga lokaler så rymmer fastigheten drygt 30 000 kvm.

– Vi på Catena är glada att fortsätta vårt redan framgångsrika samarbete med Speed Logistics och på bästa sätt kunna bidra till deras flexibla lager- och distributionslösningar, kommenterar Catenas regionchef i Stockholm Maths Carreman.

– Tillbyggnaden tillsammans med Catena i Rosersberg ger Speed möjligheten att erbjuda fler kunder moderna 3PL- och e-handelslösningar i ett strategiskt läge i Stockholmregionen, kommenterar Björn Tallén, vd på Speed Logistics i Stockholm AB.

Hyresavtalet har förlängts till 2030 i samband med om- och tillbyggnaden som ska stå klar under våren 2020.