Systemet fortsätter med hemkört

juni 18, 2019 E-handel

Avtalet mellan Systembolaget och staten och uppdateras, så att den försöksverksamhet som idag finns med hemkörning av alkoholhaltiga drycker blir en del av ordinarie verksamhet.

– Svenskarna gillar Systembolagets breda utbud och service, och Sveriges restriktiva alkoholpolitik har ett brett stöd. Men för att fortsätta vara relevanta måste också Systembolaget utvecklas, det gör vi nu genom att permanente hemleveranser. Så ser vi till att alkoholmonopolet fortsätter att fungera lika bra som idag, kommenterar socialminister Lena Hallengren.

För att möta konsumenternas förändrade inköpsmönster vill regeringen att Systembolagets försöksverksamhet med hemleveranser avslutas och införs som en del av Systembolagets ordinarie verksamhet. Nu ska ett uppdaterat avtal tecknas mellan parterna som gör detta möjligt.

För regeringen är det viktigt att värna den restriktiva alkoholpolitiken. Det är angeläget att Systembolaget håller en god uppsikt och kontroll över vilka man säljer till, och arbetar aktivt med sitt uppdrag att inte främja ökad alkoholkonsumtion.

Avtalsändringarna görs med anledning av bedömningar som gjorts i propositionen Reglering av alkoglass m.fl. produkter som regeringen fattade beslut om den 14 mars 2019. Det ändrade avtalet föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.