Ateas logistikcenter för IT-återtag klart

juni 18, 2019 Fastigheter , IT/Teknik

375 medarbetare har flyttat in i Ateas toppmoderna logistikbyggnad i Nylanda. 27 000 kvadratmeter som ska utgöra en nordisk bas för it-återtag.

Hållbarhet har varit ett genomgående tema när Atea tillsammans med Logistic Contractor byggt sitt nya recycling-, logistik- och konfigurationscenter i Nylanda. Exempelvis täcks byggnadens tak på 3000 kvadratmeter av solceller, vilket motsvarar större delen av verksamhetens energibehov. Dessutom har man rustat för fossilfria transporter och klimatkompensation för de transporter som inte är fossilfria.

I nuläget samlas endast 3 av 10 it-produkter in efter att verksamheter har använt dem färdigt, vilket medför stora koldioxidavtryck som skulle kunna undvikas.  Målet är att två miljoner enheter ska återanvändas och återvinnas på ett säkert, hållbart och systematiskt sätt varje år. Därför tar Atea nu höjd för ett betydligt större återtag än så i sitt nya logistiknav.

– Med Nylanda fördubblar vi vår kapacitet att ta emot it-utrustning som verksamheter har använt färdigt. Ateas närvaro över hela Norden gör att vi har en unik möjlighet att påverka miljön och klimatet positivt tillsammans med våra kunder, kommenterar Lorna Stangeland som är ansvarig för supply chain management på Atea.

I dagsläget är majoriteten av den utrustning som samlas in svensk, men planen är att anläggningen ska bli en nordisk samlingsplats för it-återtag. Till sin hjälp har Atea bland annat en robotiserad automation som innehåller 12 000 backar, vilka hämtas och lämnas av robotar. Målsättningen när Atea byter lokaler i Växjö är därmed självklar: Hundra procent återtag av kundernas it-produkter.

– Vi har inte bara byggt ett logistikcenter, vi har skapat en knytpunkt för hållbar it-hantering. Det här är en resa som alla verksamheter behöver göra och vi kan möta det framtida behovet, sammanfattar Lorna.