Castellum säljer till Stendörren i Västerås

oktober 19, 2018 Fastigheter

Castellum säljer portfölj med åtta fastigheter i Bäckby industriområde i Västerås till Stendörren. Fastigheterna omfattar totalt ca 41 500 kvm kontors, lager- och industriytor. Försäljningspriset uppgår till 313 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt. 

Castellum har sålt åtta fastigheter i Västerås till Stendörren. Totalt rör det sig om ca 41 500 kvm och frånträde sker 30 november, 2018.

–Affären sker i linje med Castellums planerade portföljförflyttning, med avsikt att fortsätta utveckla fastighetsbeståndet och renodla vår portfölj i Västerås, kommenterar Per Gawelin, vd, region mitt, Castellum.

Vid frånträdet är ekonomisk uthyrningsgrad 90% och hyresintäkten uppgår till 35 Mkr.