MSC väljer Halmstad för ny linjetrafik

maj 15, 2023 Sjöfart , Transport

Torsdagen den 1: a juni sker det första anlöpet med MSC:s (Mediterranean shipping company) fartyg till HallandsHamnar Halmstad. Halmstad läggs till slingan Antwerpen – Halmstad – Köpenhamn – Antwerpen och anlöpen kommer at ske torsdagar på veckobasis. Den nya linjetrafiken beräknas ge ett positivt volymtillskott på cirka 25% över tid till hamnen.

MSC:s slinga som utgår från bolagets logistiska centrum i Antwerpen läggs till existerande linjetrafik med containerrederierna CMA CGM och Unifeeder och innebär en potentiell volymökning för hamnen på cirka 25%. Det är framför allt gods som hem- och elektronikprodukter, produkter från dagligvaruhandeln, recyclinggods och skogsprodukter som kommer at transporteras via MSC:s linjenätverk. En stor del av dessa varor lastas om i europeiska hamnar för vidare transport till kontinenten.
– Det här är ett positivt tillskott till vårt erbjudande i containersegmentet där vi nu kan addera ytterligare ett rederi med hög kapacitet och god service till våra befintliga samarbeten. Utbudet av rederier som anlöper Halmstad är attraktivt för företagarna i regionen och ger nu näringslivet utökade import- och exportalternativ när de får tillgång till MSC:s breda linjenätverk av destinationer globalt, säger Henrik Nanfeldt, COO HallandsHamnar.

Effektiv och hållbar produktion
De närmaste åren sker en massiv satsning på hamnlogistik i Halmstad för att utveckla och stärka infrastrukturen i och runt hamnen med bland annat etablering av ny järnvägsinfrastruktur. Bolagets maskin- och fordonsflotta drivs uteslutande på HVO-bränsle parallellt med en stegvis utskiftining till elektrifierade maskiner och utrustning.
– Vi står väl rustade för att hantera anlöp av den här kapaciteten i vår verksamhet och erbjuder en effektiv och hållbar produktion. Tillsammans med planerade investeringar på järnvägssidan och med vårt digitala föraviseringssystem för åkerier har vi också skapat förutsättningar för en effektiv access till hamnen, fortsätter Henrik.