Bygglogistik till Malmö

juni 8, 2012 Fastigheter , Logistik , Produktion

Svensk Bygglogistik ska ansvara för logistiken på byggprojektet Triangeln i Malmö som byggs av NCC Construction AB.

Det nya kvarteret Triangeln ligger i centrala Malmö, intill den nya tågstationen vid Citytunnelns norra uppgång, och kommer när det är färdigbyggt år 2014 ha en 12 000 kvadratmeter ny galleria som byggs samman med befintliga handelsytor. I kvarteret byggs även 4 600 kvm nya kontorsytor, 190 bostäder, ett nytt parkeringsgarage i två plan med plats för 400 bilar och en underjordisk lastgata för varuleveranser.

Svensk Bygglogistik började som en tilläggstjänst med ”intransport av
byggmaterial på kvällstid” av bygghandeln Göteborgs Byggvaror. Företaget är numera en fullt utvecklad bygglogistikkonsult och byggvaruhandeln är avyttrad. Med ett egenutvecklat leveransplaneringssystem, LogNet, styr man materialflödet till flera större, mer komplicerade byggprojekt. Företaget sköter bl a logistiken vid bygget av den nya Stockholmsarenan, där PEAB är uppdragsgivare.

För att lyckas med logistikentreprenaden vid Triangeln tillsätter Bygglogistik en logistikansvarig och en mottagningskontrollant som genom LogNet får fullt mandat att sköta om materialflödet på det inte helt okomplicerade projektet.
 


Läs mer