Bråviken Logistik säljer samtliga fastigheter

september 25, 2019 Fastigheter

Bråviken Logistik har idag ingått ett avtal om att sälja samtliga sina fastigheter för 1,8 miljarder SEK. Försäljningen av fastigheterna sker i bolagsform och koncernen säljer därmed samtliga aktier i sina fastighetsägande dotterbolag. 

– Efter en period med visat intresse för våra fastigheter är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets samtliga fastigheter och realisera värdet för våra aktieägare, kommenterar bolagets vd, Johan Åskogh.

Försäljningen är villkorad av att en bolagsstämma i Bråviken Logistik AB (publ) godkänner denna samt ett slutligt godkännande hos köparens investeringskommitté. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att båda parterna beslutar om att godkänna Försäljningen beräknas den kunna genomföras i slutet på oktober 2019.

Bråviken Logistik har haft Nordanö och Roschier som rådgivare.