ÅLE Finalist 3: Westerman satsar på tågburen TPL

november 4, 2021 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen , Transport
ÅLE Finalist 3: Westerman satsar på tågburen TPL

ÅRETS LOGISTIKETABLERING 2021: I september-oktober flyttade Westerman in i sin nya multimodalaTPL-anläggning i Malmö hamn som MG Real Estate byggt.

– Det här är en helt unik logistikbyggnad i Sverige, utformad för tåggodshantering med spår hela vägen in i fastigheten, säger Johan Ullenby, Sverigechef på Westerman.

 

Westerman Multimodal Logistics nya 18 000 kvm stora multimodala TPL-anläggning i Malmö Hamn är byggd av Willy Naessens för belgiska fastighetsbolaget MG Real Estate. Westermankoncernen har 350 anställda med totalt 100 000 kvm lager- och terminalytor. Bolaget driver bland annat en inlandshamn i Zwolle för containerfrakt med anslutning till de stora hamnarna i Antwerpen och Rotterdam, och terminalen i Malmö är Westermans första utanför Nederländerna,

Johan Ullenby i Westermans nya multimodala terminal. Foto CMP
Med den här etableringen så utökar vi vårt logistikerbjudande i Skandinavien

– Vi har haft kombitågslösningar mellan Sverige och Benelux i flera år med en daglig tågpendel Venlo-Malmö-Eskilstuna. Med den här etableringen så utökar vi vårt logistikerbjudande i Skandinavien. Norra hamnen är ett fantastiskt etableringsläge med möjlighet att hantera gods på tåg, väg eller sjö inom några hundra meter, säger Johan Ullenby.

Terminalen är certifierad enligt BREEAM och har järnvägsspår in i byggnaden för hantering av järnvägsvagnar inomhus, i kombination med en modern lager och omlastningslösning, och ska användas för mellanlagring, samlastning och crossdocking och andra mervärdesskapande aktiviteter åt befintliga och nya kunder, med import och export inom allt från livsmedel till tyngre varor som stål och pappersprodukter.

MG äger och hyr ut terminalen till Westerman på ett tomträttsavtal med Malmö stad. Hantering av lastenheter för kombi och hamnrelaterade enheter sker i samarbete med hamnoperatören CMP.

– Testvolymer med papper är redan igång och vi hoppas att kunna köra in de första järnvägsvagnarna i början på december. Intresset för den här typen av multimodala logistiktjänster är jättestort och vi ser redan nu ett behov av att utöka, berättar Johan Ullenby.

I augusti klubbades en markreservation som innebär att MG kan bygga ut fastigheten med ytterligare 18 000 kvm till totalt 36 000 kvm lager. Planen är att fatta beslut innan årsskiftet och ha den förlängda byggnaden färdig inom ett år, berättar Johan Ullenby.

– Vi vill säkra våra möjligheter att expandera. Att bygga ut är förnuftigt, vi skapar en ännu bättre lösning med bas i den som vi precis startat.

Terminalen kommer att ha tågräls hela vägen in i fastigheten, med plats för sex vagnar. Byggs fastigheten ut så dubblas den kapaciteten till 12 tågvagnar. Foto CMP

Viktigt signalvärde för området

När Malmö stad 2016 lanserade planerna på att utveckla nära en miljon kvadratmeter ny logistikmark i bästa läge i Norra hamnen, satte man tydliga etableringskrav att marken ska användas för verksamheter med gods över kaj och via järnväg. Utvecklingen av “Malmö Industrial Park”, som området kallas, gick ganska trögt de första åren, eftersom företagen inte varit beredda att lova intermodala godsflöden. Men den senaste tiden har utvecklingen tagit fart: Förutom Westermans fastighet så bygger MG en till fastighet på totalt 42 000 kvm, där den första etappen ska stå klar i november och där Smeg blir första hyresgäst.

Ann-Charlotte Halldén-Åkeson. Foto Hilda Hultén

Malmberg har köpt mark för att bygga ett nytt logistikcenter för Begoma i hamnen och svensk-amerikanska Texel Energy tittar på att bygga en batterifabrik i området.

Vi har jobbat hårt för att få in rätt typ av etableringar i hamnen

– Vi har jobbat hårt för att få in rätt typ av etableringar i hamnen, som gynnar hamnverksamheten och har ett multimodalt fokus. MGs etableringar har ett viktigt signalvärde till marknaden om att det här läget och multimodalitet är värt att satsa på, och kommer att skynda på utvecklingen av resten av området, säger Ann-Charlotte Halldén-Åkeson, KAM på CMP.

Av Hilda Hultén

 

ÅLE Finalist 3 Westerman Malmö

Brukare: Westerman Multimodal Logistics

Byggare/Fastighetsaktör: MG Real Estate/Willy Naessens

Läge: Norra Hamnen, Malmö CMP

Kommun: Malmö stad

Storlek: 18 000 kvm

Färdigställt: juli 2021

Jurymotivering:

MG Real Estate är en spännande nykomling på den nordiska marknaden, som antagit Malmö Stad och CMPs utmaning att endast intermodala aktörer får etablera sig i Norra hamnen. Westermans etablering gör att bolaget kan erbjuda konsolidering, lagring och kringservice i Norden. Läget är utmärkt intill kaj, kombiterminal och med hela den växande Öresundsregionen som närmarknad. Järnvägsspår rakt in i fastigheten visar på en ljusning för hållbar logistik och tåggods.