ÅLE Finalist 2: Först ut med automatiserad e-mathandel

ÅLE Finalist 2: Först ut med automatiserad e-mathandel

ÅRETS LOGISTIKETABLERING 2021: I Brunna norr om Stockholm ska Icas nya, 32 000 kvm stora högautomatiserade e-handelslager serva regionens konsumenter med hemleveranser av e-handlad mat. Lagret, som automatiserats med Ocados teknik och plattform, tillför flera nya funktioner till Icas e-handel, som ruttoptimering, optimerad orderinlastning och bäst före-datum i realtid.

Icas Brunnalager blir Sveriges första helautomatiserade e-handelslager för mat. Bild Ica Fastigheter

Under pandemin har efterfrågan på näthandlad mat ökat kraftigt. Totalt växte e-handeln med livsmedel med 95 procent under 2020, enligt E-barometerns årsrapport för 2020, en tillväxt som fortsatt in i 2021.  Att e-handeln vuxit så snabbt har inneburit en stress, men också en lättnad för Ica, som planerar att ta sitt första helautomatiserade e-handelslager i Brunna i drift under hösten och vintern 2021/2022.

– Hösten 2019 satt vi och tänkte att “oj, kommer vi ha volymerna för att klara en bra kostnadseffektivitet på lagret i Brunna när det står klart?” berättade Icas logistikdirektör Emma Lindström vid Plan-konferensen i våras.

– Tre-fyra månader senare var situationen annorlunda, snarare “hur kan vi snabba på starten i Brunna?” Så det var rätt beslut, och vi skulle gärna varit igång redan nu.

Plattform redan igång

Ica investerar totalt 1,1 miljard SEK i projektet – 600 miljoner SEK för att implementera Ocados e-handelsplattform och ytterligare 500 miljoner i själva lagerbygget i Brunna, som stod klart våren 2021. Planer finns också på ytterligare helautomatiserade e-handelslager framåt.

Emma Lindström. Foto Ica

 

– Automation blir billigare och billigare, och även för mindre lagerenheter går det nu att få ihop kalkylen med automatiserade lösningar. På sikt tror jag att vi kommer att ha två e-handelslager i Stockholm; dels Brunna för norra delen och ytterligare ett i södra Stockholm. Dels tror jag inte på för stora enheter när det gäller lager, men också för att transportavståndet till kunderna är väldigt viktigt för hemleveranser av mat. Sen tror jag att det även kommer att finnas ett e-handelslager i Malmö, men detta är mina gissningar – inga investeringsbeslut är tagna än.

Ica har redan installerat e-handelsplattformen i butiksplocket och i det manuella e-handelslagret i Arendal, där testverksamheten drog igång i våras. Systemet tillför flera nya funktioner till e-handeln, som ruttoptimering, optimerad inlastning av ordrar i leveransbilarna och att handlare och kunder kan se bäst före-datum och lagersaldon i realtid.

– E-handeln är här för att stanna. Ocados system, som anpassats till vår affärsmodell och som vi nu kliver in i, är ett väldigt viktigt steg för att stärka vår närvaro online, säger Emma Lindström.

Första automationen för mat

Lagret är totalt 32 200 kvm stort, inklusive kontor. Bygget tog 20 månader och certifieras enligt Breeam med sikte på excellent-nivå. Bland annat installeras en solcellsanläggning på taket och i den separata kontorsbyggnaden som är byggd helt i trä, kommer det att finnas personalrestaurang och gym. Hundratals personer kommer att jobba i lagret när det är i full drift, både lagerpersonal och chaufförer.

Den 5 500 kvm stora, separata kontorsdelen är byggd av MVB helt i trä, och innehåller bland annat gym och personalrestaurang. Foto MVB

– Brunna är ett fantastiskt läge och det finns mycket service i närområdet. En stor fördel när det gäller personalförsörjning är att det är väldigt bra kommunikationer i området, nära pendeltåg och med anslutande bussar, säger Maria Kristensen, chef för inhyrda lokaler och logistikfastigheter på Ica Fastigheter.

Det nya e-handelslagret utrustas med Ocados Autostore-liknande automationslösning och kommer vara tempererat i tre olika zoner. Ica blir därmed först i Sverige med en helautomatiserad lösning för e-handlad mat. Under hösten och vintern kommer lösningen testköras.

Av Hilda Hultén

Finalist 2: Ica Brunna

Brukare: Ica Sverige

Byggare/Fastighetsaktör: Ica Fastigheter

Läge: Stockholm Nord/Brunna

Kommun: Upplands Bro

Storlek: 32 000 kvm (27 000 kvm lager)

Färdigställt: april 2021, i driftQ2 2022

Jurymotivering:

Ica är först ut att storsatsa på helautomatiserad e-matlogistik. Lagret i Brunna automatiseras med Ocados hårdvara och e-handelsplattform, som anpassats till Icas affärsmodell. Etableringengörs i ett av sveriges hetaste lägen och tillför nya funktioner till Icas e-handel som ruttoptimering, optimerad orderinlastning i bilarna och bäst före-datum och lagersaldon synliga i realtid. Lagret ska certifieras enligt Breeam excellent och, en separat kontorsdel helt byggd i trä har bl a gym och personalrestaurang. Icas klimatmål ligger i nivå med målet “well below” 2 °C.