Tyskland nu Sveriges största handelspartner

februari 3, 2017 Ekonomi
Tyskland passerade under 2016 Norge som Sveriges största handelspartner. Det framgår av den senaste statistiken från SCB.

När Tysklands förbundskansler Angela Merkel i tisdags träffade Sveriges statsminister Stefan Löfven uttryckte båda sin oro över signalerna om ökad protektionism från president Donald Trump. De båda länderna har skäl till viss oro – de  tillhör de mest export- och handelsberoende i världen.

Sverige har en relativt liten hemmamarknad och är extremt beroende av handel med omvärlden. Vår export är betydligt större än importen. Traditionella exportvaror som trävaror, pappersmassa,malm, järn och stål har numera utökats med bland annat elektronik- och telekomutrustning.

SCBs senaste statistik, där tjänsteexporten inte ingår, visar att vårt exportberoende fortsätter att öka. Ungefär hälften av BNP utgörs av export av varor och tjänster, jämfört med drygt en fjärdedel 1992. Merparten av alla de produkter som tillverkas i Sverige går på export.

Importen består också till stor del av verkstadsprodukter, fordon, kemiska produkter, olja, och livsmedel. Sverige har sedan början av 1980-talet haft ett exportöverskott i handelsbalansen, det vill säga, produktionen överstiger konsumtionen.

Bytesbalansen, som även omfattar tjänster, uppvisar sedan 1990-talet överskott efter många år av underskott. Handeln sker främst med EU och särskilt med grannländerna i Norden och Tyskland. Utbytet med Asien och särskilt Japan och Kina har vuxit medan handeln med USA har  minskat. Även Sveriges handel med Storbritannien minskade kraftigt under förra året,  med ca 16 procent. Det betydde att Danmark ersatte Storbritannien som vår fjärde största handelspartner efter USA. Handeln med Finland var stabil men landet har också gått förbi Storbritannien och kommer nu på 5:e plats..

Gösta Hultén