Stark lokal trend på fastighetsmarknaden

december 13, 2013 Ekonomi , Fastigheter , Forskning
Stark lokal trend på fastighetsmarknaden

Trots ekonomisk och politisk turbulens blir globala fastighetsinvesterare mer riskvilliga 2014 och EMEAs investerare inriktar sig på sekundära marknader under 2014, visar en färsk Colliers-rapport. Men investerarna håller sig på lokala marknader.

– Den lokala investerartrenden märks tydligt i Sverige, alla stora transaktioner görs av svenska köpare och säljare, säger Catharina Gorthon.

Foto Colliers

 

Risktoleransen ökar på fastighetsmarknaden enligt fastighetsrådgivaren Collier Internationals färska rapport Global Investor Sentiment Report. I EMEA finner investerarna nya möjligheter, särskilt på sekundära marknader med tillgångar som behöver investeringar eller repositionering. Detta trots den senaste tidens politiska turbulens och ekonomiska otrygghet. Överlag visar rapporten på optimism kring de ekonomiska utsikterna 2014, och det ökade förtroendet gör att många investerare planerar att expandera.

Främst lokala investeringar

Rapporten visar också att konkurrensen ökar på stabila marknader. Trots god tillgång på kapital har många investerare svårt att hitta bra investeringsmöjligheter, och kapitalet flödar från högriskländer till marknader som anses vara mer säkra. Rapporten visar samtidigt att investerare föredrar inhemska investeringar, trots globaliseringen av fastighetsmarknaden.

– Den lokala trenden märker vi verkligen av i Sverige, nästan alla de stora fastighetstransaktionerna som görs just nu sker mellan svenska köpare och säljare, både inom industri- och logistik och andra fastighetstyper, berättar Catharina Gorthon, marknadsansvarig på Colliers i Sverige till Intelligent Logistik.

– Vi håller på med en stor försäljning just nu och ser tydligt att intresset saknas från internationella investerare, det finns kanske några tyska intressenter på sin höjd, tillägger Catharina Gorthon.

Rapporten visar också att investerare i EMEA är mer obenägna att ta risker än investerare i andra regioner.

– Vi ser ett ökat intresse från asiatiska fastighetsinvesterare för den europeiska marknaden, men den trenden syns inte i Sverige än. Än så länge handlar det asiatiska intresset främst om fastigheter i London och Paris.

Ökad risktolerans

I rapporten tillfrågades olika typer av investerare, från statliga fonder till riskkapitalbolag, om deras framtidsutsikter på global och regional nivå för 2014 och framåt. Med över 500 svaranden från USA, Kanada, Latinamerika, Asien, Europa och Mellanöstern belyser svaren ett antal nyckelindikatorer som tyder på att investerarna har stor aptit på fastighetstillgångar, att förtroendet ökat bland globala investerare och att risktoleransen ökat, även inom områden med mindre stabil ekonomi.

Av Hilda Hultén

Länk till rapporten


Läs mer