Transportsamarbete ger störst besparing

januari 21, 2016 Ekonomi , Forskning , Logistik , Transport

Transporterna är den del av logistikkedjan där det finns mest att tjäna på ett nära samarbete mellan olika aktörer, visar en ny studie.

Ett närmare samarbete mellan försörjningskedjans aktörer skulle kunna ge lägre transportkostnader, kortare ledtider, färre förseningar och en rad andra positiva effekter. Det visar en studie från AEB, leverantör av IT-system för Supply Chain Management.

Nio av tio av världens experterna (87 procent) inom global handel och logistik menar att samarbeten i logistikkedjan ger deras företag konkurrensfördelar. Det framgår av en ny studie bland mer än 300 logistikexperter som genomförts på uppdrag av AEB.

Studien ”Global Trade Management Agenda 2016 – Collaboration in the Supply Chain” bygger på en branschöverskridande undersökning med 319 respondenter inom områdena logistik, global handel och leveranskedjehantering. Deltagarna arbetar på företag av varierande storlek i olika länder och tre fjärdedelar av de tillfrågade (77,5 %) har beslutsfattande positioner som ledare för företag, avdelningar, team eller projekt.

Nästan hälften samarbetar nära

Studien visar att nära samarbeten främst sker kring transportrelaterade delar av logistikkedjan. Nära hälften (45 procent) av de svarande uppger att de har ett nära samarbete inom processer som involverar transport och var fjärde (26 procent) har för avsikt att ingå ett sådant samarbete inom kort.

– Inom transportområden krävs ofta långsiktiga och utvecklade samarbeten. Många leverantörssamarbeten inom detta område har också kommit långt. Att samarbeten kommit så långt inom just transportområdet beror på att båda parter är villiga att dela data och har gemensamma processer och målsättningar, säger Ted Roth, vd för AEB Sverige.

Ett annat område där samarbeten också är på frammarsch är lagerhantering där 38 procent  av de tillfrågade har samarbeten med andra företag. Inom områdena kalkyl och order- och kapacitetshantering, uppger 35 respektive 34 procent att de samarbetar med andra företag.

– Det är tydligt att samarbete nu är på agendan hos många företag. Enligt studien använder 59 procent av företagen IT-plattformar för att underlätta samarbeten med andra företag, och vi märker att användningen ökar i snabb takt.

– Katalysatorn kan vara de positiva erfarenheter som upplevs av företag som redan har ett nära samarbete i leveranskedjan och de konkurrensfördelar det ger, säger Ted Roth.

Vanligaste positiva effekterna av samarbeten i logistikkedjan är:

  1. Lägre transportkostnader
  2. Kortare ledtider
  3. Färre fraktförseningar
  4. Minskat antal inställda leveranser från leverantörer
  5. Minskning av omplanering av produktion
  6. Minskning av viten och påföljder

– Ett nära samarbete mellan olika aktörer ger lägre transportkostnader, kortare ledtider och färre fraktförseningar, säger Ted Roth.

Av Lena Sonne

 

 


Läs mer