DHL varslar 30 i Helsingborg

januari 20, 2016 Arbetsmarknad

DHL centraliserar sin utrikeskundtjänst till Jönköping. Som en konsekvens varslas 30 medarbetare i Helsingborg, varav 20 stycken med fast anställning. I Jönköping kommer drygt 15 nya medarbetare att anställas.

Orsaken till centraliseringen uppges vara mer effektiv kundservice.

– Vi är verksamma i en extremt konkurrensutsatt bransch och måste hela tiden se över våra processer och hur vi är bäst organiserade säger Ulf Arnshed, Director Network & Support i  ett pressmeddelande.

– Samtidigt som det är glädjande att vi skapar fler arbetstillfällen i Jönköping är det naturligtvis beklagligt att vi måste varsla i Helsingborg.

Information har idag delgivits all berörd personal och fackförhandlingar är påbörjade.


Läs mer