Transportföretag börjar med byggåtervinning

oktober 2, 2013 Ekonomi , Fastigheter , Produktion

Transport- och logistikföretaget AkkaFRAKT köper en 370 000 kvadratmeter stor fastighet utanför Lund för att satsa på det nya affärsområdet recycling. Fastigheten ska bli sorteringsanläggning för byggavfall.

AkkaFRAKT har köpt den så kallade Siporex-fastigheten i Dalby utanför Lund. Området motsvarar 85 fotbollsplaner till ytan. Fastigheten kommer att bli navet i det nya affärsområdet Recycling. Sammanlagt investerar AkkaFRAKT 35 miljoner kronor och börjar sortera byggavfall i egen regi.

– Affärsområde Recycling bidrar till att AkkaFRAKT kan växa, skapa transporter för våra delägare och samtidigt göra oss mer konkurrenskraftiga, kommenterar Lars Heidenberg, vd på AkkaFRAKT.

Just nu pågår rekrytering av en affärsområdeschef som kommer att bygga upp verksamheten. Återvinningsarbetet kommer att bedrivas utomhus samt inomhus i en 5 000 kvadratmeter stor byggnad med start den 1 november i år. Tidigare samlade AkkaFRAKT endast in material utan att sortera det själv. Nu ska det insamlat avfallet från byggarbetsplatser i Skåne sorteras och återvinnas.

– En bonus för AkkaFRAKT är att affärsområdet Entreprenad effektiviseras genom förkortade transporttider av asfalt, grus och makadam som hämtas hos grannen Sydsten i Dalby stenbrott, berättar Lars Heidenberg.

Den förvärvade fastigheten har idag ett antal befintliga hyresgäster. Dessa påverkas inte av AkkaFRAKTs köp.

AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i södra Sverige som levererar tjänster inom entreprenad, jordbruk, handel och industri. Kunderna är både små och stora företag, offentlig sektor och privatpersoner. AkkaFRAKT har cirka 500 fordon, omsätter 850 miljoner kronor och har kontor i Lund, Malmö (HK) och Åhus.


Läs mer