Rusta etablerar centrallager i Norrköping

Våren 2014 börjar Rusta bygga sitt nya centrallager på Malmölandet utanför Norrköping. Det nya centrallagret ska bli 57 000 kvm och vara färdigställt i augusti 2015.

Det är Rustas lager i Landsbro och Nässjö som nu läggs ned och istället satsar man på ett helt nytt, och större, lager i Norrköping. Det nya lagret blir cirka 57 000 m2 och är dimensionerat för 145 000 pall och sammanlagt 300 medarbetare.

Kapaciteten är betydligt större i jämförelse med de befintliga lagren, där Nässjö är 25 000 m2 och har utrymme för 36 000 pall och lagret i Landsbro, som är 20 000 m2 och har 29 000 pallplatser.

Närheten till hamnen och till Stockholm, där Rusta har stor del av sin försäljning, är faktorer som fått företaget att välja just Norrköping.

Totalt är det 137 anställda som drabbas på orterna där Rusta lägger ned lager. Dessa erbjuds nu att flytta med till Norrköping.

I nuläget är det oklart hur många som nappar på det erbjudandet.


Läs mer