I bolagets finns allt samlat som har med tillverkning av produkterna samt produktutveckling i Mjölby att göra, men Toyotas Mjölbyverksamhet omfattar även reservdelar, truckhuset inklusive uthyrning, samt delvis ledningen för Europabolaget.

– Vi har ökat sysselsättningen med 200–300 personer varje år under de starka åren. Jag tror att Mjölbyverksamheten i dag ger jobb åt 2 400–2 500 personer och att 2 100 finns i produktionsbolaget, uppger Kristian Björkman till Corren.

Han tror att produktionen i Mjölby i år i runda tal landar på 75 000 motordrivna truckar och 100 000 handdrivna. Det är en ökning med 15–20 procent.

Den starka tillväxten har inte medfört några problem.

– Det tycker jag inte. Vi har lyckats rekrytera nya medarbetare utan att vi har behövt se personalbemanningen som en trång sektor. Vi har hyrt en ny byggnad på vårt område och håller på att titta generellt på lokaltillgången, hur vi ska kunna expandera vidare. Jag ser det som angenäma problem, säger Kristian Björkman till Corren.