Krav på att snabba på logistikparken i Sundsvall

januari 5, 2017 Åsikt , Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport

Det planerade bygget av en stor kombiterminal i området Petersvik måste skyndas på, det anser företrädare för Sundsvalls Logistikpark, rapporterar SVT.  

Det är fullt i hamnar och kombiterminaler i Sundsvall och antalet transporter på lastbil ökar kraftigt – därför måste processen med att skapa ett nytt transportnav skyndas på –  menar företrädare för Sundsvallls Logistikpark, i en skrivelse. Det man vill skapa ett stort transportnav för gods med sjöfart, järnväg och lastbil.

För att bygget ska kunna komma igång krävs några tunga beslut. Mark- och miljödomstolen ska först avgöra om ett hamnbygge överhuvudtaget kan få tillstånd. Sedan ska kommunfullmäktige i Sundsvall besluta om den kostnadskalkyl som ska tas fram under året. Själva projekteringsarbetet ska starta under 2017.

Enligt tidigare beräkningar skulle prislappen för Sundsvalls kommun bli ungefär 420 miljoner – samtidigt som SCA förväntas gå in med ungefär lika mycket pengar. Räknas även satsningar kopplade till bygget, med de järnvägar och vägar som behövs, då ökar notan med ytterligare en miljard, det rapporterar SVT. 


Läs mer