Sweco blir Europas största infrastrukturkonsult

juni 1, 2015 Ekonomi , Inköp , IT/Teknik

Sweco lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i holländska Grontmij avseende samtliga stamaktier i Grontmij.

Den föreslagna transaktionen kommer att skapa Europas ledande teknikkonsultföretag, skriver företagen i ett presssmeddelande.

– Ett samgående innebär att båda bolagen i snabbare takt kan förverkliga sina strategier. Företaget kommer att ha cirka 14 500 medarbetare och en årlig sammanlagd omsättning på omkring SEK 15,2 miljarder.

Bolagen drar därmed fördel av en nästintill perfekt matchning – geografiskt, operationellt och kulturellt – Det sammanslagna företagets styrka kommer vara en konsoliderad, kraftigt förstärkt geografisk närvaro samt av det faktum att företagens styrning och företagskultur liknar varandra. Grontmij kommer öppna flera stora marknader för Sweco, samtidigt som Sweco ger Grontmij ytterligare tillgång till den attraktiva nordiska marknaden.

I Sverige tillför Grontmij expertis inom områden där Sweco vill befästa sin redan starka position heter det i pressmeddelandet.

– Det finns betydande möjligheter att skapa värden genom kostnadssynergier samt att i snabbare takt åstadkomma förbättringar i Grontmijs verksamhet genom att dra nytta av det sammanslagna företagets resurser. Uppskattade årliga synergier och operationella förbättringar om EUR 27 miljoner, av vilka 90% förväntas realiseras under de första fyra åren.


Läs mer