Sverige driver på för tyngre fordon

november 4, 2013 Ekonomi , Miljö/CSR , Transport

– Vi lägger nu stor kraft på att påverka EU att tillåta längre och tyngre fordon, sa statssekreterare Ingela Bendrot på ett transportministermöte i Tallinn i oktober. Att verka för vägtransporter med längre och tyngre fordon är en prioriterad EU-fråga för Näringsdepartementet.

– Detta är viktigt för svensk industri, men också för vår miljö. Möjligheten att använda längre och tyngre transporter i Europa genererar sänkta koldioxidutsläpp och lägre transportkostnader, sa Ingela Bendrot på det nordisk-baltiska transportministermötet i Tallinn i slutet av oktober.

Ingela Bendrot är statssekreerare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.
 

Beräkningar visar att godstransporter med modulsystem sparar mellan 16-27 procent bränsle i jämförelse med konventionella fordon. Innovativa lösningar som medger längre och tyngre fordon kan därmed generera minskade koldioxidutsläpp samtidigt som godstransporterna blir billigare och intermodaliteten ökar. I Sverige och i flera andra EU-stater används redan idag längre och tyngre fordon. Regeringen vill att det EU-direktiv som nu ska ändras ska tydliggöra reglerna även för gränsöverskridande transporter.

Europaparlamentets rapportör Jörg Leichtfried kommer att besöka Sverige i november och även träffa Catharina Elmsäter-Svärd. Det är en kritisk tid då Europaparlamentet påbörjat behandlingen av förslaget. När de nordisk-baltiska staterna möttes under förra veckan framhöll statssekreterare Bendrot vinsterna av ett gemensamt ställningstagande. Sverige, Danmark och Finland tillåter idag nationell trafik med längre och tyngre fordon. I Norge pågår en försöksperiod. Även de baltiska staterna visade intresse för frågan och förhoppningsvis kan detta underlätta kommande förhandlingar.
 


Läs mer