“Svensk transportpolitik är obegriplig”

ALMEDALEN. “Det går inte att begripa svensk transportpolitik. Man höjer kostnaderna för sjöfarts- och järnvägstransporter – just de transportslag man säger att man vill gynna och som ger lägre klimatutsläpp, sa ståljätten SSABs logistikchef Per Bondemark.

SSAB är ett företag som är mycket beroende av låga transportkostnader för sina tunga exportprodukter.

Tillsammans med bl a Anders Ygeman, ordförande i Trafikutskottet (S) och Jessica Rosencrantz (M) och ledamot i Trafikutskottet diskuterades konkurrensen mellan sjö- tåg- och vägtransporter av gods på ett seminarium under Almedalsveckan, med Sjöfartsforum som arrangör.

– Regeringen föreslår att banavgifterna ska höjas fem gånger fram till 2025. Det gynnar inte järnvägstransporterna, sa Cristel Wiman, vd för Tågoperatörerna.

Banavgifterna dra in ca 1,2 miljarder till statskassan per år.

– Det har heller inte hjälpt att gynna inlandssjöfarten.

Jessica Rosencrantz (M) försvarade regeringens förslag till höjda banavgifter för järnvägsgods:

– Vi har bland Europas lägsta banavgifter. Om de kan bidra till att förbättra järnvägarnas tillförlitlighet så är det bra, ansåg Jessica Rosencrantz.

Medan sjöfarten till stor del själv finansierar kostnaderna för sin infrastruktur, är vägtrafiken redan idag relativt hårt beskattad, sa Inge Wirth, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Det förutsätter förstås att ekipagen beskattas och tankas i Sverige vilket inte alltid är fallet.

I en rapport har VTI undersökt hur mycket av olika godsslag som skulle kunna överföras från väg till mer miljöbra järnväg eller sjöfart.

De varuslag där transportslagen i praktiken konkurrerar är egentligen inte så många.

Det gäller framförallt trä- och pappersprodukter samt vissa bulktransporter.

– Av pappersmassa och returpapper och bulktransporter som cement och kalk, handlar det om knappt 10 procent där transportslagen direkt konkurrerar.

Övriga varuslag som livsmedel och då särskilt färskvaror, är inte lika lätta att flytta över till mera miljövänliga transporter, menar Inge Wirth.

Jan Sundling, styrelseordförande i SJ AB, är sjökapten i botten och har tidigare varit vd för Linjeflyg chef för SAS Sverige och vd i Green Cargo. Det innebär att han har ovanligt god inblick i alla transportslagens villkor.

Han tycker inte att Sjöfartsforums diskussion om orättvisor mellan transportslagen är särskilt fruktbar:

– Orättvisorna är inte så skriande. Det finns många andra frågor för svenskt transportväsende som är viktigare. T ex ett effektivare IT-stöd och effektivare hantering vid byte av transportslag, säger Jan Sundling till Intelligent Logistik.


Läs mer