Svagt uppåt i Södertälje hamn

augusti 28, 2014 Ekonomi , Infrastruktur , Sjöfart
Svagt uppåt i Södertälje hamn

Södertälje hamn har kämpat i uppförsbacke sedan 2013. Men nu vänder siffrorna och Erik Froste är beredd att öppna för att blir den nya oljehamn Stockholm nu behöver efter Loudden.

– Det är fullt möjligt att använda bogserbåtar och pråmar för transporter av de enorma sprängmassorna från bygget av Förbifart Stockholm, säger Erik Froste. Foto Lena Sonne

Södertälje hamn visar på en liten ökning av volymerna första halvåret i år efter ett dåligt år 2013, säger Erik Froste, vd Södertälje hamn.

Volymer, första halvåret i år jämfört med första halvåret förra året: Containervolymen ökade med 4 procent från 15 850 TEU första halvåret 2013 till 16 490 mostavarne period i år. Bilar ökade samtidigt med 18 procent från 35 000 till 41 500. Bulkhanteringen var i det närmast oförändrad.

– Att antalet bilar har växt beror bl a på att vi fått in ett nytt bilmärke, säger vd Erik Froste.

Erik Froste har också gått in i debatten om Förbifart Stockholm och sagt att sjöfarten kan bli den nya förbifarten och han uppmanar Trafikverket att tänka mer “vågrätt”.

– Mer gods borde fraktas sjövägen också vid ett bygge av Förbifart Stockholm, säger Erik Froste.

– Under fem år ska 25 miljoner ton sten transporteras ut ur biltunnlarna. Men bara ca 8- 9 miljoner ton av volymerna planeras att tas ut med hjälp av sjöfart. Resterande del ska tas med lastbil.

– Sjöfarten är ett miljövänligare alternativ och avlastar dessutom den ansträngda väg- och järnvägstrafik som går genom Stockholm, påpekar Anders Froste.

– Varför väljer inte Trafikverket att låta all spränggmassor från bygget transporteras bort med sjöfart i stället för på lastbilar? frågar han.

– Det är också fullt möjligt att använda bogserbåtar och pråmar för transporter av containers, skrymmande gods och lågvärdigt återvinningsgods och infrastrukturen är gratis i form av Mälaren,

– Södertälje hamn och Mälarhamnar kan tillsammans klara att ta emot massorna och vi kan lära mycket av den hanteringen för framtiden..

Miljövänliga containerhantering med tåg

Södertälje Hamn arbetar också på en ny lösning för att bli av med sina tomma containers. Tillsammans med Norrköpings hamn, Gävle hamn och Green Cargo försöker man lösa förflyttningarna på ett smidigare, effektivare och miljövänligare sätt.

Green Cargo har tillgång till ett 40-tal intermodala terminaler.

– Oceanrederierna lider av obalansen, när de tvingas flytta bort tomcontainers för att fylla på med exportgods.

– Lastbilstransporter av 1000 TEU containrar från Södertälje till Norrköping släpper ut 84 ton koldioxid. Samma transport med tåg släpper ut 0,2 ton koldioxid.

Laddar för oljeterminal

Södertäljehamn laddar också för att ta över Louddens oljeterminal, när det snart blir bostäder där.

– Vi ansöker om utökat miljötillstånd från Mark och Miljödomstolen för att kunna hantera ökade mängder bränsle, säger Erik Froste.

– Med ett utökat tillstånd kan vi garantera bränsleförsörjningen i Stockholms län även efter att Loudden och Bergs oljehamnar stängs 2018 respektive 2019. Samtidigt skapas upp till 100 nya jobb i Södertälje.

Av Lena Sonne


Läs mer