Ekonomisk kris för Västsveriges infrastruktur

augusti 28, 2014 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur

Västsvenska paketet,Göteborgs stora infrastruktursatsning där målet är att förbättra kollektivtrafiken, miljön och möjligheterna för näringslivet är i kris.

I paketet ingår stora projekt som Västlänken en 6 km lång tågtunnel som ger Göteborg en minitunnelbana och införandet av trängselskatten.
Femtio procent av kostnaderna på ca 20 miljarder står staten för, resten delas mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs stad.
Men paketet har också mött motstånd. Många av frågorna har handlat om prioriteringar, kostnaden för paketet och om man lyckas hålla budget.

Men idag rapporterar SVT Västnytt att Västsvenska paketet blivit så dyrt att byggen stoppats, och att Göteborgs stad tvingats skjuta till extra pengar.

Flera trafiksäkerhetshöjande byggen har stoppats.
Man håller dock budgeten genom att inte bygga allt som varit budgeterat. Åtgärderna har helt enkelt visat sig vara dyrare än planerat, och man har tvingats prioritera.

Vad som händer med alla stoppade byggen vet man inte i dag, En del kan utgår helt, en del kanske finansieras ur Västsvenska paketet framöver eller Göteborgs kommun får stå för kostnaden.
– Om vi politiskt bedömer att en åtgärd är viktig, och den inte längre ryms inom Västsvenska paketet, då får vi en ökad kostnad, säger Johan Nyhus (S).