“Bara samlastning ger effektiv citylogistik”

augusti 23, 2013 Forskning , Logistik , Transport

– De mest effektiva och egentligen enda åtgärder som kan skapa ett hållbart system för bättre citylogistik är samlastning, anser Alexander Börefelt, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola

Lunds Universitet. I sitt färska examensarbete Kommunalt genomförbara åtgärder för en mer rationell varudistribution i city har Alexander Börefelt studerat distributionskedjans aktörer och system i Linköping.

Han pekar på ett antal åtgärder för att förbättra trafikmiljön i city. Examensarbetet föreslår bl a att en miljözon införs i Linköpings stadskärna i syfte att minska utsläpp av partiklar och andra miljö- och hälsofarliga emissioner. Inom undersökningsområde 1 förordas exempelvis en kommunikations- och samordningskampanj, där näringsidkare, transportörer och kommunen planerar en samordning av varuleveranser. Syftet är att distributionen rationaliseras.

I det andra undersökningsområdet föreslås att ett gångfartsområde ska införas samt en hårdare tidsreglering av parkeringsplatser. Åtgärderna ska göra Linköping mer attraktivt och förbättra situationen för både distributionsfordon och oskyddade trafikanter.


Läs mer