Starwoods köp största fastighetsaffären i Norden under 2014

januari 28, 2015 Ekonomi , Fastigheter

Starwoods köp av två fastighetsbolag i Sverige och i Norge med ett fastighetsvärde på tillsammans 11,5 miljarder kronor, var den största fastighetstransaktionen i Norden 2014 skriver Pangea i ett pressmeddelande.

En extra bolagsstämma i DNB NOR Eiendomsinvest I ASA har godkänt försäljningen av huvuddelen av fastighetsbeståndet i Norge och Sverige till ett dotterbolag till amerikanska Starwood Capital Group, i en transaktion som offentliggjordes i december 2014. Affären gäller 106 fastigheter på totalt nära 1,1 miljoner kvm kontor, logistik/industri och handelsfastigheter. Affärens svenska bestånd gäller SveaReals logistikfastigheter.

Pangea Property Partners och Lindahl var köparens rådgivare i affären.

Den nordiska transaktionsvolymen nådde enligt Pangea rekordnivåer under 2014, eller ca 270 miljarder kronor, i nivå med tidigare rekord före finanskrisen 2008.

– Det finns mycket internationellt kapital som söker förvärv i våra marknader, både eget kapital och lånekapital. Utländska investerare har gjort betydande investeringar i Norden i allmänhet, då de ser Norden som en attraktiv region att investera i. Vi arbetar för närvarande med ett antal transaktioner och förväntar oss hög aktivitet under 2015, säger Bård Bjølgerud, vd och Partner på Pangea Property Partners.


Läs mer