EU krävs på svar om Tyska minimilöner

januari 28, 2015 Arbetsmarknad , Åsikt , Transport

Transportindustriförbundet vill ha klargörande från EU om de nya tyska reglerna om minimilöner för chaufförer. Frågan är om reglerna får tillämpas på transittrafik och internationella transporter till och från Tyskland. 

Transportindustriförbundet har tidigare i samtal med EU-kommissionen gett uttryck för åsikten att de nya minimilönerna för chaufförer i Tyskland inte kan tillämpas på transittransporter via Tyskland eller internationella transporter till/från Tyskland.

Själva införandet av minimilöner i Tyskland för de som arbetar i Tyskland stadigvarande eller utstationerade ser förbundet “inga konstigheter” i. Däremot ifrågasätter man om dessa regler kan äga tillämpning på en transport som går igenom Tyskland.

EU-kommissionen har framfört liknande invändningar till tyska myndigheter och för en dialog med Tyskland om denna aspekt skriver förbundet i ett pressmeddelande. 

Läs mer:

Danskar rasar mot tyska minimilöner


Läs mer