Baltic Dry Index på treårshögsta

december 13, 2013 Ekonomi , Produktion , Sjöfart , Transport

Återhämtningen inom internationell sjöfart trycks stärkas genom det senaste Baltic Dry Index. Indexet steg med 2,5 procent, till 2237 punkter i november, den högsta nivån sedan november 2010.

Indexet återspeglar de dagliga raterna för bulklaster som malm, kol och spannmål, och följs noga inom shipping. Finacial Times tolkar uppgången som ett tecken på ljusning för sjöfartsnäringen.

Ett annat positivt tecken är att överkapaciteten, som legat som en tung börda över näringen, nu håller på att minska, genom att färre nya fartyg beställts de senaste åren. Trots detta beräknas dock världens totala bulkflotta komma att öka med 6 procent under 2013 enligt den Londonbaserade skeppsmäklarfirman Clarkson .

Fortfarande är också dagsraterna för de allra största bulkfartygen s k Capesize, “bara” 39 000 dollar per dag, att jämföra med $ 111 000 per dag när raterna nådde sin peak, innan finanskrisen hösten 2008.


Läs mer