Skatteverket fokuserar på transportföretag

Under 2014 kommer Skatteverket att särskilt granska vanliga fel företag gör i sina deklarationer samt internationella transaktioner. I granskningen av den grova ekonomiska brottsligheten är fokus i år på transportsektorn och falska kontrolluppgifter. Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Skattefelen bedöms ha minskat under de senaste åren. Det sammanfaller med att Skatteverket har koncentrerat åtgärder och resurser på arbete mot internationellt skatteundandragande, svartarbete och oredovisade inkomster i olika branscher. I år satsar Skatteverket extra på att stävja fel och fusk på företagsområdet.

– Det är viktigt att alla företag gör rätt, så att seriösa företag kan konkurrera på schyssta villkor, säger Skatteverkets analyschef Jan-Erik Bäckman.

Vanliga fel rör bland annat brister i bokföringen, internationella transaktioner och privata kostnader och förmåner. Felen är inte branschspecifika utan är allmänt förekommande.

Inom det internationella området är det på sikt det internationella samarbetet som är nyckeln till att öka transparansen och minska skatteuppläggen.

Trenden är positiv med minskad upplevd konkurrens från skattefusk i olika branscher. Däremot avviker transportbranschen från denna trend där situationen istället har förvärrats.

– Under 2014 väljer vi att lägga fortsatt fokus på transportnäringen. Vi har upptäckt stora brister i redovisningen hos en del av de som agerar på marknaden, säger Pia Bergman, nationell samordnare på Saktteverket.


Läs mer