Politisk strid om Cabotagestudien

februari 21, 2014 Åsikt , Forskning , IT/Teknik , Transport

Striden om Cabotagestudien vid Lunds universitet, som vi tidigare skrivit om, trappas upp.

I Intelligent Logistik nr 1 kritiserade Hannes Holmér på Näringsdepartementet Lunds universitets Cabotagestudie för att vara otillförlitlig.

Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har nu på sin blogg och i en debattartikel i Svenska Dagbladet angripit Cabotagestudien bl a med påståendet att transportfacket ligger bakom projektet att kartlägga olagliga utländska transporter.

I debattartikeln skriver Fjellner också att hela cabotagedebatten är präglad av” lögner och protektionism med främlingsfientliga undertoner.”

”Det förvånar mig faktiskt att ledande socialdemokrater fortfarande pratar om lönedumpning och social turism, trots att utvecklingen uppenbart är den motsatta. Alla tjänar ju faktiskt på öppenheten!” skriver Fjellner.

Han skriver också att appen “utvecklats av facket”.

Appen han syftar på är Cabotagestudien och kopplingen till facket är den delfinansieringen som projektet fått från Elin och Charles Lindleys stiftelse. En stiftelse med Transportarbetarförbundet som huvudman.

Enligt Cabotagestudiens projektledare Henrik Sternberg, forskare vid Lunds universitet, är projektet dock på intet sätt utvecklat eller initierat av facket. ”Idén, upplägget och utvecklingen av Cabotagestudien kommer helt och hållet från Lunds universitet”, säger han ien kommentar till tidningen Trailer.se

Enligt projektledare Henrik Sternberg går dock pengarna från stiftelsen till studien via en forskningsgrupp vid Lunds universitet, där Cabotagestudien bara är ett mindre projekt bland flera andra. Bland finansiärer till gruppen, som samtliga är större än Elin och Charles Lindleys stiftelse, finns Myndigheten för Samhällsberedskap, Vinnova, Lunds universitet, Helsingborgs stad och Trafikverket.
Studien har enligt Henrik Sternberg även andra finansiärer, som Fjellner inte nämner t ex Northern Logistics Association (NLA) där bland annat Sveriges Åkeriföretag och dess systerorganisationer DTL (Danmark) och NLF (Norge) ingår.
– Idén, upplägget och utvecklingen till Cabotagestudien kommer helt och hållet från Lunds universitet. Transportarbetarförbundet har inget inflytande på forskningen, säger Henrik Sternberg i en kommentar.

Läs artikeln ur Intelligent Logistik nummer 1 2014

Cabotage splittrar Norden 


Läs mer